Bokhylla

Bokhylla
Bra med dörrar!

lördag 13 april 2013

Det sägs att en prinsessa

Det blev en Karsjöhultshistoria! Boken kommer ut i tryckt form och elektroniskt på måndag, Den 16 april. Kan köpas på www.litenupplaga.se. Leta efter titeln: Det sägs att en prinsessa. Och glöm inte att komplettera med: Änkenådens hemlighet.

Så här ser baksidestexten ut:

På ytan är detta en berättelse om två kvinnors utveckling i 1700-talets Tivedstrakter.

”Prinsessan” växer upp i en adelsfamilj. En informator undervisar i latin men utelämnar livets väsentligheter. När hon råkat i olycka, klarar hennes familj inte av att hantera hennes skam. I stället skickas hon bort för att ”studera”.  Som guvernant i olika familjer växer hon genom prövningar.  Hennes ungdomsvän vill inte vara kvinna. Som utklädd pojkarbetare ramlar hon ner från ett tak och utvecklas genom sitt lidande som förlamad.

 Under ytan bubblar en upprördhet över kvinnans situation och över behandlingen av de fattiga och lytta.

Genom boken glittrar ett försonande stråk av musik och naturromantik. Slutet blir gott, åtminstone för Harald.

Denna roman är en del i en serie Karsjöhultshistorier. Den föregår i historisk tid boken ”Änkenådens hemlighet”, som kom ut år 2012. Berättelserna kan läsas fristående från varandra.  Båda böckerna är försedda med noter som förklarar detaljer av 1700-talets liv i allmänhet och om Undenästrakten  i synnerhet.

fredag 8 mars 2013

Kognition

Människors minne är kort. Jag trodde dock, i min naivitet, att åtminstone forskare skulle ha förmågan att kontrollera sina källor. Här hittar jag en nyutkommen bok i "Kognitionsvetenskap" som sägs vara den första på svenska inom detta problemområde. Ja, den första på länge.
Men det finns åtminstone tre böcker som behandlat området tidigare.
En mycket tidig, i själva verket innan den sk kognitiva revolutionen. Nämligen: Yvonne Waern: Kunskap och tankeprocesser. En introduktion i kognitiv psykologi. Utkom 1973 på AWE/Gebers.Kanske för tidig för att beaktas?
En senare, nämligen Yvonne och Karl-Gustaf Waern: Tänkande pågår. Utgiven på Liber 1984. Kanske för populär? Dessutom utgången på förlaget.
En som använts länge, nämligen: Lundh, Montgoimery & Waern: Kognitiv Psykologi. Utkom första gången på Studentlitteratur år 1992.
Vore det inte rättare att kalla dden nya svenska boken om Kognitionsvetenskap för en uppdatering av det nya samt en sammanfattning av det gamla? Det behövs en sådan bok, det håller jag med om! Det är bara fel att kalla den för den första!

lördag 19 januari 2013

Smulor av efterforskningar: Läsande

Under arbetet med Karsjöhultsboken var jag förstås tvungen att leta efter information om hur man levde på 1700-talet. En av de frågor jag ställde mig var vad man läste på den tiden.

Det första jag fick veta var att det påbjöds att klockaren skulle lära alla att läsa. Redan i slutet på 1600-talet kom den bestämmelsen. Det gick förstås inte så bra.Klockaren hann inte med alla och de flesta måste ju arbeta och hade inte tid att lära sig något annat. År 1724 kom en bestämmelse att alla föräldrar måste lära sina barn att läsa. Hur skulle de kunna det, om de inte själva kunde läsa? Ändå sägs läskunnigheten i Sverige vara ovanligt hög (i jämförelse med andra länder) på den tiden (tidigt 1700-tal).

Präster kontrollerade genom husförhörenom deras församling kunde läsa . Det visade sig att 'enkla' människor - dvs torpare och tjänstefolk - bara kunde läsa sådant som var dem välbekant. Vad var det? Psalmboken, lilla katekesen. De tio Guds bud. Man läste alltså mer eller mindre utantill.
Mer om litteratur som lästes i de 'högre' stånden kommer senare.

fredag 18 januari 2013

Tvivel och tvekan inför andra boken

Nu är första råversionen av andra boken i Karsjöhult-serien klar. Och jag anfäktas redan av tvivel. Blir den här boken lika uppskattad som den första? Var det verkligen en god idé att tvinna ihop två kvinnoöden? Hur mycket fakta har jag fått fel den här gången? Jag har naturligtvis inte tänkt på allt.

Titelförslag

Vad ska jag kalla den nya boken för? Det ska vara något med prinsessa.Det är ett av ledmotiven.
Den första versionen kallade jag för: Prinsessa och plebej. Litet tråkigt tycker jag.
Nu tänker jag: Det sägs att en prinsessa.

Vad sägs?