Bokhylla

Bokhylla
Bra med dörrar!

söndag 15 februari 2015

Om böcker

Jag läste just i en bok jag köpt att biblioteket i Alexandria hade 100.000 böcker. De brann alla upp när biblioteket brann ner. Varje besökare  fick lämna sina böcker där. De fick tillbaka en kopia senare. Vad är en kopia? undrar den moderna läsaren. Jo, en avskrift. Och den kunde lätt bli fel.

Ordet "bok" kommer förresten av att man skrev på bokträ. Och bokstav var runor ristade på bokträ.
Här i Norden, alltså. I Alexandria bestod "böckerna" av pergamentrullar. Så olika kan det bli med översättningar! Jag är glad för det ändå. Tänk om vi hade våra hyllor fulla av rullar! Rullhyllor.

Inga kommentarer: