Bokhylla

Bokhylla
Bra med dörrar!

tisdag 28 juli 2015

Recension av Ronnie Lundins "Hamarsmans ättlingar"

Det är 1400-tal på Fårö i Ronnie Lundin nya bok ”Hamarsmans ättlingar*”.  Vi får följa några generationers slitsamma liv på Fårö. En del av de fiktiva personerna känner vi redan från boken ”Hamarsmans dotter”. I den nya boken är det inte bara fattigdomen och överheten som ställer till besvär utan också en präst som vill vara förmer än sina släktingar, en präst som förråder den heliga biktens hemligheter. 

Som läsare får vi dela Fåröböndernas svält och sorg, fåfänga strävan och svåra umbäranden. Färderna till Gotska Sandön följer jag med spänning och förfäran. Jag gläds med männen över vrakgodset och våndas över mötet med de omkomna ägarna, stormens offer. Under folkets raster och väntetider får jag också lyssna till skrönor om Havsfrun, bysen, hästskelett med guldkotor, skattsökning och hånskratt.  Ronnie Lundin känner sin ös sägenskatter väl.

Ronnie Lundin har god hand med historien, både när det gäller det enkla folket på Fårö och det härskande folket i Visby. Boken ger en god insikt i livet både på Fårö och i Visby på 1400-talet. Ett liv som liknar fastlandets i umbäranden och nöd och ändå är så annorlunda. Gotlands utsatthet som ö i Östersjön, som en bricka i spelen mellan Danmarks kungar och Sveriges hövdingar, skymtar bakom de människoöden som beskrivs. Den som vill veta något mer om Fårö än det som bjuds i turistbroschyrernas glättiga bilder kan här få rikligt med belöning.

Inga kommentarer: