Bokhylla

Bokhylla
Bra med dörrar!

måndag 22 oktober 2012

Bilden av Karsjöhult växer fram

Först visste vi att Karsjöhult hade blivit 'nederött' av en torpare. Detta var 1716. Sedan visade det sig att han bott där i mer än 20 år! Karsjöhult fanns alltså som beboeligt hus redan före 1686! Kanske han reparerade det nödtorftigt, för nu berättade Ingemar Wikenros att Micke Andersson (torparen) flyttade från Karsjöhult 1722. Det verkar som om hans sondotter, Margareta Karlsdotter, flyttade in där 1725. Och bodde där till minst 1730. Nu återstår det att plöja 30 år av dödböcker för att få reda på vem som bodde där fram till 1760. Då vet vi att Charlotta, änkenåden med hemligheten, bodde där. Spännande!

Inga kommentarer: