Bokhylla

Bokhylla
Bra med dörrar!

fredag 19 oktober 2012

Timmerhus

Fick just reda på att Yngves sommarhus antecknats redan år 1725. Samtidigt finns en notis om att det var 'odugligt' 1716. Vad gjorde man med huset? Gick det att använda senare? Den man som bebott det till dess hade bott där drygt 20 år. Byggdes Karsjöhult redan före 1686?
I vilket fall har jag läst om hur man timrade hus. Den boken (av Sven-Gunnar Håkansson) berättar om hur noga man måste vara med att välja ut träd, barka dem och torka dem. Vad mycket det finns som jag inte vet något om!

Inga kommentarer: