Bokhylla

Bokhylla
Bra med dörrar!

söndag 4 januari 2015

Härligt att bli gammal!


Till alla er unga där ute (dvs under pensionsåldern) vlll jag ge några uppmuntrande ord ur David Brooks tankar ur DN 150105:

Det har visat sig att människor över 80 år är lyckligast. I alla fall tycker de det. Varför är det så?
De äldre har lärt sig hantera problem i livet. Ja, och så har de färre problem också. Inget jobb som stressar, inga köer till och från jobbet, inga barn att ängslas över. 
De äldre har lärt sig att se samma situation ur olika vinklar. Det gör att de inte förargas så lätt.
De äldre kan ta lättare på bakslag - de har upplevt så många gånger att allt ordnar sig till slut.

Jag minns att min mamma sa, när hon var 95:  Nu förstår jag allt! 
Jag missförstod henne, eftersom jag var så mycket yngre (knappt 70!) Inte kunde hon förstå allt om vetenskapens framsteg. Nej, hon visste något mycket viktigare: att acceptera det hon inte kunde ändra på. Att inte förargas över småsaker.

Jag är på väg...

Inga kommentarer: