Bokhylla

Bokhylla
Bra med dörrar!

fredag 2 januari 2015

Hur mycket kan du ta reda på om böckerna ”Änkenådens hemlighet” och ”Det sägs att en prinsessa”?

Härmed inbjuds du till en tävling som avslutas den 31 januari 2015

Pris till den som fått flest rätt (om flera, lottning): Boken "Moln över morgonrodnad"

Skicka svaret i formen 11, 22, 31, etc...


1. Vart ville Charlotta så gärna komma?

1. Fägre
2. Forsvik
3. Tived


2. Vad hette Charlottas ”väpnare”?
1. Nils
2. Anders
3. Erik


3. Vad hette fadern i den ”tysta” familjen?
1. Josef
2. Abraham
3. Daniel

4. Var bodde Anna innan hon kom till Karsjöhult?
    1. Halna
    2. Fägre
    3. Fågelås

  5. Var bodde Charlottas föräldrar innan de kom till Fräckestad?
    1. Lützen
    2. Landsberg
    3. Landsdorf
  6. Hur gammalt skulle ett barn vara för att få börja arbeta (i slutet av 1700-talet)
    1. 10 år
    2. 12 år
    3. 14 år
   1. Vad hette Kalles mor?
    1. Rosetta
    2. Margarita
    3. Violetta
   1. Var fick Anna arbeta genast när hon blivit rörelsehindrad?
    1. Fräckestad
    2. Karsjöhult
    3. Halna

  9. Vad hette herrgården där Charlotta arbetade?
    1. Moholm
    2. Mogård
    3. Ryholm
   1. Vad hette kyrkoherden som på 1700-talet gjorde en beskrivning av Undenäs socken?
    1. Wilhelm Ågren
    2. Malkolm Åfors
    3. Friedrich Ådahl

Färdigt!


Inga kommentarer: